Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 150
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
  

 

 

NASZA OFERTA

 

Nasze przedszkole zapewnia każdemu dziecku poczucie miłości, życzliwości i bezpieczeństwa oraz higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także:

-          opiekę nauczycieli - pedagogów o wysokich kwalifikacjach i dużym  doświadczeniu

-          opiekę specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki, logopedii na terenie przedszkola

-          zajęcia rytmiczno-muzyczne

-         gimnastykę korygująca wady postawy, prowadzoną przez specjalistę

-         naukę języka angielskiego

-         możliwość uczestniczenia w zajęciach katechezy zgodnie z życzeniem Rodziców

( 6 -latki)

-         konsultacje Rodziców z nauczycielem na temat rozwoju dziecka, jego postępów, zdolności czy trudności

-         organizowanie warsztatów, uroczystości rodzinnych ( np. wspólne kolędowanie, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy )

-         uroczystości przedszkolne- spotkanie ze Św. Mikołajem, bal karnawałowy, Dzień Dziecka, program artystyczny - uroczyste zakończenie roku szkolnego, pasowanie na przedszkolaka                 

-         trzy pełnowartościowe i smaczne posiłki

-         przestronne, jasne i bardzo kolorowe sale

-         liczne i różnorodne pomoce i zabawki edukacyjne

-         duży, zielony ogród wyposażony w sprzęt ogrodowy - huśtawki, zjeżdżalnię , piaskownicę itp.

-         dwa duże, przestronny tarasy dla dzieci najmłodszych- 3 latków  

W naszej działalności wychowawczo- dydaktycznej najważniejszy jest  wszechstronny rozwój każdego dziecka, dlatego też stosujemy nowatorskie metody pracy:

-         pedagogika zabawy KLANZA

-         edukacja matematyczna wg prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej

-         zabawy i ćwiczenia muzyczno - ruchowe wg  C. Orffa

-         gimnastyka twórcza wg R. Labana, Kniessów

-         metoda aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss


Nasze Przedszkole realizuje zagadnienia, które stwarzają wychowankom okazję do zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu wielu obszarów edukacyjnych.

Dzięki stosowaniu innowacyjnych form i metod pracy, dzieci:

  • Przejawiają postawy patriotyczne w stosunku do ojczyzny i rodzinnego miasta, poznają kulturę oraz tradycje Krakowa i jego okolic, dbają o estetykę bliższego i dalszego środowiska, zwiedzając słynne zabytki Krakowa poznają historię ziemi ojczystej. :Kocham moje miasto - podziwiam je, jestem tu szczęśliwy i bezpieczny..." (realizacja planu strategicznego „Tradycje regionu krajowskiego inspiracją kształtowania postaw patriotycznych wychowanków, bodźcem do szanowania przyrody ojczystej"
  • Przejawia pozytywne postawy wychowawcze wzbogacone o cechy inteligencji emocjonalnej, tj. samoświadomość, samoocena, empatia, współdziałanie, tolerancja, znają i przestrzegają zasady współżycia w zespole, systematycznie kształtują zachowania interpersonalne, dbają o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych
  • Bardzo chętnie poszerzają wiedzę z zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego znają swoje miejsce w świecie, poznają naturalne cykle przyrodnicze, prawa panujące we wszechświecie, obserwują, doświadczają, samodzielnie działają, rozwijają zainteresowania, doskonalą zdolności twórcze w zakresie muzyki, sztuki
  • Nabywają wiedzę, umiejętności i nawyki w zakresie edukacji proekologicznej - ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej, systematycznie kształtują własną „samoświadomość ekologiczną" związaną z szanowaniem dóbr naturalnych dbają o higienę swojego otoczenia. Segregują śmieci - poznają sposoby gospodarki odpadami - „recykling"

W ramach programu „Czysta Akcja Kraków" dzieci wraz z rodzicami aktywnie uczestniczą w akcjach ekologicznych organizowanych przez Przedszkole:

- zbiórka makulatury

- zbiórka zużytych baterii

- zbiórka puszek z napojów

- coroczna akcja „Gwiazdka dla zwierząt" organizowana przez Fundację „Nasza Ziemia" - honorowy patronat Ministerstwa Środowiska.

Różnorodność wymienionych działań pozwala naszej placówce podjąć starania w kierunku uzyskania Certyfikatu „Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej".