Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 150
Strona głowna  /  Odpłatność
Odpłatność
 

Odpłatność za przedszkole

 

 

Zobowiązuje się rodziców do dokonywania wpłat za przedszkole

do 10-tego każdego następnego miesiąca


Numer rachunku: 03 1020 2892 0000 5502 0590 5031
ODBIORCA:
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty
w Krakowie,
Samorządowe Przedszkole Nr 150
ul. Teligi 28, 30-835 Kraków

 

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze do 5-ciu godzin dziennie od godz. 8.00 do godz. 13.00

Na podstawie uchwały  Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym

 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków :

  • stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł

  • dla rodzin posiadających Krakowską Kartę Rodzinną 3+ stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0,50 gr

  • dla rodzin objetych programem " Kraków dla rodziny N" " stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0,50 gr

  • dla rodzin objętych zarówno Programem Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem " Kraków dla rodziny N" stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0 zł

Zniżka za korzystanie z przedszkola wynikająca z posiadania Krakowskiej Karty Rodzinnej obowiązuje do dnia, w którym upływa termin ważności Karty. Rodzice chcący nadal korzystać z ulg i zniżek wynikających z posiadania Krakowskiej Karty Rodzinnej proszeni są o aktualizowanie terminu ważności Karty i niezwłoczne dostarczanie do sekretariatu. Niespełnienie tego obowiązku skutkuje zmianą wysokości opłaty za przedszkole. 

Rodzice dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nie ponoszą opłaty za świadczenie, jedynie opłatę za żywienie.

 

 Stawki żywieniowe;

  • 3 posiłki ( I śniadanie , II śniadanie, obiad ) - 8 zł
  • 2 posiłki ( II sniadanie, obiad ) - 6 zł.
  • 2 posiłki ( I i II śniadanie ) - 4 zł.