Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 150
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 O naszym przedszkolu...
 
 
GODZINY PRACY 

Nasze Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku

w godzinach- od 6.00 do 17.00

 

zgodnie z projektem organizacyjnym z wyjątkiem przerw ustalonych przez 
organ prowadzący przedszkole i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Codziennie organizowane są sytuacje edukacyjne inspirujące dzieci do samodzielnych poszukiwań, które zawarte są w ofercie edukacyjnej prezentowanej rodzicom na tablicy ogłoszeń.

Przerwy wakacyjne w pracy przedszkola ustalone są przez ogran prowadzący.

 

O nas

Samorządowe Przedszkole nr 150 w Krakowie mieści się przy ul. Teligi 28 na Osiedlu Nowy Prokocim. Przedszkole posiada 6 oddziałów, w których bawią się i uczą dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat.  Budynek otacza piękny, przestronny ogród wyposażony w sprzęt do zabaw (np. huśtawki, zjeżdżalnię, piaskownicę, pociąg itp), który zapewnia dzieciom czynny wypoczynek, relaks oraz możliwość zabaw na świeżym powietrzu.
 

Możliwość bezpośredniego obcowania dzieci z przyrodą rozwija u nich zainteresowania i wyzwala życzliwy stosunek do świata przyrody i jej naturalnych uwarunkowań.

 

„Nasze przedszkole jest placówką artystyczną, wprowadzającą dziecko w świat ekologii" dlatego też inspirujemy naszych wychowanków do samodzielnego odkrywania uroków otaczającej nas rzeczywistości ze szczególnym uwzględnieniem środowiska przyrodniczego. 
 

Nadrzędnym celem oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych w naszej placówce  jest propagowanie wśród naszych wychowanków i ich Rodziców postaw proekologicznych, prozdrowotnych oraz umiejętności w zakresie unikania wszelkich zagrożeń.
 

Realizując ww. cel uwzględniamy zadania wynikające z wizji przedszkola uwzględniamy przede wszystkim indywidualne potrzeby naszych wychowanków w powiązaniu z uwarunkowaniem środowiska naturalnego.

 

Przygotowujemy dzieci do dobrego startu w szkole w oparciu o nowatorskie metody i programy własne.


Budynek przedszkolny i sale utrzymywane są w szczególnej czystości, wyposażone w sprzęt, zabawki oraz pomoce i gry edukacyjne gwarantujące dzieciom całkowite bezpieczeństwo dla ich zdrowia fizycznego i emocjonalnego.
 

Przedszkolaki mają do dyspozycji duże, przestronne i nasłonecznione sale wyposażone w kąciki zainteresowań, które rozbudzają zdolności i zainteresowania plastyczne, muzyczne, matematyczne itd.

 

Posiadamy bogaty księgozbiór, zbiór płyt CD- (bajki, słuchowiska muzyczne, muzyka relaksacyjna itp.), oraz pomoce multimedialne, tablicę interaktywną i programy cyfrowe. W każdej grupie wiekowej są kąciki przyrody wyposażone w skarby przyrody ożywionej i nieożywionej oraz w sprzęt ułatwiający prowadzenie doświadczeń i obserwacji przyrodniczych.  W naszym przedszkolu panuje przyjazna, pełna zrozumienia i życzliwości atmosfera.Wykwalifikowana i sympatyczna kadra pedagogiczna otacza wychowanków troskliwą opieką i zapewnia prawidłowy rozwój dzieci. Każde dziecko traktujemy indywidualnie, wychodząc naprzeciw zdolnościom, które posiada oraz jego potrzebom i możliwościom.

 Wszystkie nauczycielki w naszym przedszkolu są kreatywne, twórcze,   otwarte, pomysłowe,

o wielkim sercu i życzliwości dla dzieci, a także ich Rodziców.

 

 


 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

 

Witamy od godziny 6.00

 

Przed śniadaniem  od 6.00- 8.00 (dziecko...)
 • jest aktywne w zakresie organizacji swojego życia - chętnie podejmuje zabawy wynikające z własnej aktywności, zajęcia indywidualne według własnych pomysłów lub zabawę  w małej grupie, śmiało zgłasza propozycje działań, nawiązuje i uczy się podtrzymywać przyjazne relacjez rówieśnikami, a tym samym rozwija umiejętności interpersonalne, usamodzielnia się
 • dba o estetykę otoczenia oraz o higienę osobistą
 • wyrównuje deficyty rozwojowe oraz rozwija swoje zdolności
 • rozwija sprawność ruchową podczas ćwiczeń porannych  

O godzinie 8.00- 8.30 - śniadanie (dziecko...)
 • dziecko wyraża przekonanie o ważnym znaczeniu racjonalnego odżywiania się dla jego zdrowia
 • uczy się kultury spożywania posiłków
 

Od godziny 9.00 - 11.00 - zabawy i zajęcia wspierające wszechstronny rozwój dziecka: (dziecko...)
 • wykazuje naturalną chęć poznania świata wszystkimi zmysłami
 • odkrywa i kreuje rzeczywistość w aktywnym działaniu
 • buduje zaufanie do siebie ( „wiarę we własne siły") oraz zaufanie do otoczenia
 • poznaje swoje możliwości i wykorzystuje je w działaniu
 • rozwija zainteresowania oraz zamiłowania i zdolności twórcze
 • zaspokaja potrzebę relaksu i ruchu na świeżym powietrzu.
 • Przestrzega zawartych w nim umów dotyczących bezpieczeństwa, koleżeństwa i kultury bycia

O godzinie 11.00 - II śniadanie (dziecko...)
 • przezwycięża uprzedzenia do niektórych potraw
 • rozwija zdolności samoobsługowe
 • przygotowuje się do relaksu podczas leżakowania (tylko grupa najmłodsza do 13.30)
 • uczy się rozładowywać stres i napięcie słuchając muzyki relaksacyjnej
  
Od godziny 11.30 - 14.00 (dziecko...)
 • dziecko uczy się rozładowywać stres i napięcie podczas zabaw i ćwiczeń relaksacyjnych i wyciszających
 • zaspokaja potrzebę relaksu i ruchu na świeżym powietrzu. - dzieckoprzestrzega zawartych z nim umów dotyczących bezpieczeństwa,  koleżeństwa i kultury bycia
 • uczestniczy w zajęciach dodatkowych
 • utrwala i pogłębia zdobyte wiadomości
 • rozwija indywidualne zainteresowania i zdolności
 • dokonuje swobodnego wyboru aktywności - realizuje swoje zainteresowania 

O godzinie 14.00 - Obiad (dziecko...)
 • przezwycięża uprzedzenia do niektórych potraw.
 • ma świadomość potrzeby  zdrowego odżywiania się
 • uczy się kultury spożywania posiłków
 • rozwija umiejętności samoobsługowe

Od godziny 15.00- 17.00 (dziecko...)
 • uczestniczy w zabawach indywidualnych i zespołowych warsztatachtwórczych, zajęciach organizowanych lub swobodnych w małych grupach
 • wyrównuje deficyty rozwojowe oraz rozwija swoje zdolności
 • uczy się akceptować i szanować sposób myślenia oraz wybory innych
 • chętnie dzieli się wrażeniami i przeżyciami z bliskimi
 • uczestniczy w pracach porządkowych, pomaga w porządkowaniu   zabawek i sali
 

 

 


 

 

 

 

Oprócz obowiązkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych prowadzone są także zajęcia dodatkowe bezpłatne

 

KATECHEZA DLA SZEŚCIOLATKÓW

JĘZYK ANGIELSKI

TANIEC TOWARZYSKI 

RYTMIKA 

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA 

 

 

 

Licznik odwiedzin

 

 

Internetowe liczniki